Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Ba thế hệ đầu của họ Phạm

Tác giả : Phạm Đình Huyến | 24 - 08 - 2013 | 2:32 PM | 3234 Lượt xem

TÓM LƯỢC 3 THẾ HỆ ĐẦU

 

THẾ HỆ 1: Trần Thị Cẩn

 

THẾ HỆ 2: Phạm Như Thêm

 

THẾ HỆ 3: Các con ông Phạm Như Thiêm

 

1-    Cụ Giáo: Không có con.

 

2-    Phạm Văn Tòng: 1826 – 1866

Bà Tòng: Phạm Thị Rược 1834- 1891

 

3-    Bà Chánh Tuyên: Lấy chồng ở Đồng Xuân sinh ra

  1. Ông Lý Thích
  2. Ông Lý Nhân
  3. Bà Châu

 

4-    Phạm Như Thiêm : 1835- 1897

 

5-    Bà Quản Vường (Phạm Thị Oanh):

 

Lấy chồng ở Đồng Xuân là ông Đặng Văn Vương (Quản Vường ) Sinh năm 1835 – Mất 1931. Sinh ra:

 

  1. 1.     Ông Phó Liễu
  2. 2.     Ông Hai Huynh
  3. 3.     Ông Ba Khiển
  4. 4.     Ổng Đặng Thông

 

6-    Chú Khâm: Mât sớm

7-    Phạm Thị Uyển

 

GHI CHÚ:

1. Ông Tòng: Sinh năm bính tuất (1826) mất 13/12 năm Bính Dần (1866). Bà Tòng là bà kế Phạm Thị Rược sinh năm giáp ngọ (1834) mất 11/6 năm Tân Mão (1891).

Ông bà Tòng có một người con gái tên là Phạm Thị Lan lấy ông Tổng Toàn là Vũ Văn Toàn ở xóm Đông Á.

 

Ông Tổng Toàn và bà Phạm Thị Lan sinh ra:

 

1-    Ông Vũ Văn Riễm

2-    Ông Vũ Văn Đễ

3-     

Ông Vũ Văn Riếm sinh ra:

 

1-    Ông Vũ Văn phu

2-    Ông Vũ Văn Khắc

3-    Ông Vũ Văn Chước

Ông Vũ Văn Đễ và bà Trúc sinh ra:

1-    Ông Vũ Văn Huynh

2-    Ông Vũ Văn Đệ

3-    Ông Vũ Văn Liêm

 

Ông Tòng không có con trai nên sau này đã cho ông Tộ con trai ông Thiêm ăn lập tự và thờ bác. Chủ thờ Ông bà Tòng vẫn còn ở nhà Ông Vị là con cháu ông Tộ

 

2. Ông Thiêm có hai người con nuôi:

 

a) Ông Thường : Sinh ra ông Tính và Ông Tình

            - Ông Tình sinh ra: Ông cờ, Ông Tuất, Ông Ngọ và cô Mão

            - Ông Tính sinh ra : Bà Phạm Thị Đào tức là bà Rạng và ông Phạm Văn Vân

b) Bố ông Cổn ( không rõ tên) sinh ra ông Cổn

            - Ông Cổn sinh ra:

                   + Ông Phạm Văn Tại

                   + Ông Phạm Văn Gia

                   +  Bà Phạm Thị Bống

                   + Phạm Thị Nhớn (là bà Phẩm)

Như vậy trong thế hệ 3 chỉ có ông Thiêm là có con trai và con nuôi là trai nên từ đây hình thành các chi đầu tiên của họ Phạm ta. Nếu theo thứ tự con đẻ rồi đến con nuôi thì từ đây các chi sẽ theo trật tự sau

 

            CHI 1: Gia đình Ông cả Thụ

            CHI 2: Gia đình Ông Hai Tri

            CHI 3: Gia đình Ông Ba Viêm

            CHI 4: Gia đình Ông Tư Tộ

            CHI 5: Con cháu Ông Thường

            CHI 6: Con cháu Ông Cổn

 3. Bà Phạm Thị Uyển là cô tổ của 6 chi thuộc phái ông Thiêm giỗ 14/11 âm lịch.


Tag: ,
Chia sẻ bài viết: 

Bạn nên xem thêm