Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Khuyến học họ Phạm Thái Bình

Tác giả : Phạm Đình Huyến | 24 - 08 - 2013 | 3:19 PM | 1473 Lượt xem

Ban thường trực Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được từ các tổ chức, cá nhân, các nhà doanh nghiệp và bà con hảo tâm trong họ và ngoài họ đã và sẽ tài trợ, đóng góp cho “Quỹ Khuyến Học Họ Phạm”, Qũy hoạt động dòng họ, tạo kinh phí cho việc khen thưởng con cháu có thành tích cao trong học tập… nhằm khuyến khích, bồi dưỡng, ươm trồng những tài năng vì tương lai con cháu Dòng họ chúng ta thể hiện đạo lý tốt đẹp của Dân tộc ta.

 

ban khuyen hoc ho pham thai binh

 

ho pham thai binh

  
Ban thường trực Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được từ các tổ chức, cá nhân, các nhà doanh nghiệp và bà con hảo tâm trong họ và ngoài họ đã và sẽ tài trợ, đóng góp cho “Quỹ Khuyến Học Họ Phạm”, Qũy hoạt động dòng họ, tạo kinh phí cho việc khen thưởng con cháu có thành tích cao trong học tập… nhằm khuyến khích, bồi dưỡng, ươm trồng những tài năng vì tương lai con cháu Dòng họ chúng ta thể hiện đạo lý tốt đẹp của Dân tộc ta. Mọi khoản tài trợ, đóng góp cho các có thể đưa trực tiếp cho các Vị Chủ tịch Hội đồng họ Phạm địa phương (có Giấy biên nhận) để chuyển cho Thủ qũy của Ban tài chính của Hội đồng họ Phạm xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là ông Phạm Văn Cải ĐT:0363.569.283 hoặc có thể điện thoại hay gửi Email thông báo, rồi gửi  vào tài khoản của …….

  


Tag: ,
Chia sẻ bài viết: 

Bạn nên xem thêm