Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Quyên góp quỹ giúp đỡ hộ nghèo trong họ

Tác giả : Phạm Đình Huyến | 16 - 05 - 2013 | 2:35 PM | 1328 Lượt xem
Quỹ hoạt động dòng họ, tạo kinh phí cho các việc chi tiêu của dòng họ: Khen thưởng con cháu có thành tích cao trong học tập, phục vụ công việc tu sửa nhà thờ họ, sửa sang phần mộ, ủng hộ gia đình khó khăn, cưới hỏi, ma chay,...
 
 

Quyên góp quỹ họ Phạm

 

 

Quỹ hoạt động dòng họ, tạo kinh phí cho các việc chi tiêu của dòng họ: Khen thưởng con cháu có thành tích cao trong học tập, phục vụ công việc tu sửa nhà thờ họ, sửa sang phần mộ, ủng hộ gia đình khó khăn, cưới hỏi, ma chay,...


Tag: ,
Chia sẻ bài viết: 

Bạn nên xem thêm