Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Ngữ

Phạm Văn Ngữ

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Ngữ

Tên thường gọi: Phạm Văn Ngữ

Tên tự: Phạm Văn Ngữ

Là con của: Phạm Văn Cửu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Ông Phạm Văn Ngữ là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Cửu. Trong cuốn gia phả gốc không có ghi chép nào về ông mà chỉ ghi ông có vợ là bà: Vũ Thị Song  sinh năm 1904 mất năm 1944.