Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Bồ

Phạm Thị Bồ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Bồ

Tên thường gọi: Phạm Thị Bồ

Tên tự: Phạm Thị Bồ

Là con của: Phạm Văn Cửu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1901

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4

Ngày mất: 1944


Bà Phạm Thị Bồ là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Cửu. Trong cuốn gia phả gốc không có ghi chép nào về bà mà chỉ ghi chồng là ông Xã Thoa quê ở Đông Động.