Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Quỳnh

Phạm Văn Quỳnh

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Quỳnh

Tên thường gọi: Phạm Văn Quỳnh

Tên tự: Phạm Văn Quỳnh

Là con của: Phạm Văn Cửu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1903

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Ông Phạm Văn Quỳnh là con trai thứ 5 của ông Phạm Văn Cửu. Trong cuốn gia phả gốc không có ghi chép thông tin nào về ông mà chỉ ghi ông có vợ là bà: Vũ Thị Quyến ( Bà Quỳnh) quê ở Đông Anh.