Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Toán

Phạm Văn Toán

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Toán

Tên thường gọi: Phạm Văn Toán

Tên tự: Phạm Văn Toán

Là con của: Phạm Văn Cửu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1911

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 7

Ngày mất: 1995


Ông Phạm Văn Toán là con trai thứ 7 của Ông Phạm Văn Cửu. Theo thông tin ghi chép lại trong cuốn gia phả gốc cho biết ông sinh năm 1911 và mất năm 1995.

Ông có vợ là bà: Phạm Thị Bảy ( Bà Toán) sinh năm 1928 mất năm 1972