Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Được

Phạm Văn Được

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Được

Tên thường gọi: Phạm Văn Được

Tên tự: Phạm Văn Được

Là con của: Phạm Văn Cư

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1925

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 2010


Ông Phạm văn Được là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Cư. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết, ông sinh năm 1925 mất năm 2010.

vợ ông là bà: Vũ Thị Hiền (Bà Được) quê ở Đông Xuân