Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Hiệp

Phạm Văn Hiệp

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Hiệp

Tên thường gọi: Phạm Văn Hiệp

Tên tự: Phạm Văn Hiệp

Là con của: Phạm Văn Riễm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Văn Hiệp là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Riễm. Trong cuốn gia phả gốc không có thông tin nào về ông mà chỉ ghi là ông mất sớm.