Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Phẩm

Phạm Văn Phẩm

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Phẩm

Tên thường gọi: Phạm Văn Phẩm

Tên tự: Phạm Văn Phẩm

Là con của: Phạm Văn Riễm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Văn Phẩm là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Riễm. Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi là ông có vợ là bà: Phạm Thị Nhớn sinh năm 1913.