Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm thị Xoan

Phạm thị Xoan

Họ tên đầy đủ: Phạm thị Xoan

Tên thường gọi: Phạm thị Xoan

Tên tự: Phạm thị Xoan

Là con của: Phạm Văn Lân

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Xoan là con gái thứ 2 của ông Phạm văn Lân. Trong cuốn gia phả gốc không có ghi thông tin gì về bà.