Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm văn Phùng

Phạm văn Phùng

Họ tên đầy đủ: Phạm văn Phùng

Tên thường gọi: ( Truyện)

Tên tự: Phạm văn Phùng

Là con của: Phạm Văn Lân

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Ông Phạm Văn Phùng ( hay còn gọi là Truyện) là con trai thứ 4 của ông Phạm Văn Lân. trong cuốn gia phả gốc không có ghi chép thêm thông tin gì về ông.