Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Huấn

Phạm Thị Huấn

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Huấn

Tên thường gọi: Phạm Thị Huấn

Tên tự: Phạm Thị Huấn

Là con của: Phạm Đình Chiểu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1904

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất:


Bà Phạm Thị Huấn là con gái thứ 1 của ông Phạm Đình Ngôn.  Theo thông tin của cuốn gia phả gốc được ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1904 và không ghi năm mất.

Chồng bà là: Ông Cáp quê ở thôn Tô Hiệu. Trong cuốn gia phả không ghi rõ năm sinh năm mất của ông