Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Rụ

Phạm Thị Rụ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Rụ

Tên thường gọi: Phạm Thị Rụ

Tên tự: Phạm Thị Rụ

Là con của: Phạm Đình Chiểu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1912

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Rụ là con gái thứ 2 của ông Phạm Đình Chiểu. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc cho biết bà sinh năm 1912 và k rõ năm mất.

Chồng bà là ông: Hoàng Văn Nhạ quê ở xã Đông Hà. Thông tin về ông không được tìm thấy trong cuốn gia phả.