Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Rị

Phạm Thị Rị

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Rị

Tên thường gọi: Phạm Thị Rị

Tên tự: Phạm Thị Rị

Là con của: Phạm Đình Chiểu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1915

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: 1986


Bà Phạm Thị Rị là con gái thứ 3 của ông Phạm Đình Chiểu. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1915 mất năm 1986.

Chồng bà là ông: Đặng Tiến Oanh quê ở Đông Mỹ. Trong cuốn gia phả không ghi lại thông tin năm sinh năm mất của ông