Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Đình Ngôn

Phạm Đình Ngôn

Họ tên đầy đủ: Phạm Đình Ngôn

Tên thường gọi: Phạm Đình Ngôn

Tên tự: Phạm Đình Ngôn

Là con của: Phạm Đình Chiểu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1917

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4

Ngày mất: 2001


Ông Phạm Đình Ngôn là con trai thứ 4 của ông Phạm Đình Chiểu. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1917 và mất năm 2001.

Ông có vợ là bà: Vũ Thị Nhân ( Bà Ngôn) bà sinh năm 1918 mất năm 2003.