Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Nụ

Phạm Thị Nụ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Nụ

Tên thường gọi: Phạm Thị Nụ

Tên tự: Phạm Thị Nụ

Là con của: Phạm Văn Hựu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Bà Phạm Thị Nụ là con gái thứ 1 của ông Phạm văn Hựu. Trong cuốn gia phả gốc không ghi lại thông tin gì về bà mà chỉ ghi chồng bà là ông Cảy quê ở Hưng Đạo.