Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Tư

Phạm Văn Tư

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Tư

Tên thường gọi: Phạm Văn Tư

Tên tự: Phạm Văn Tư

Là con của: Phạm Văn Hựu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1922

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Văn Tư là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Hựu. Theo thôn gtin của cuốn gia phả gốc được ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1922 và không rõ năm mất.

Ông có 2 người vợ:

  • Vũ Thị Nụ ( Bà Cả)
  • Khổng Thị Tạ ( Bà kế)

Không có thông tin nào về ngày sinh và nhày mất của 2 bà.