Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Bứa

Phạm Thị Bứa

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Bứa

Tên thường gọi: Phạm Thị Bứa

Tên tự: Phạm Thị Bứa

Là con của: Phạm Văn Hựu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Bà Phạm Thị Rứa là con gái thứ 5 của ông Phạm Văn Hựu. Trong cuốn gia phả gốc không ghi lại thông tin gì về bà mà chỉ ghi là bà có chồng là ông Xuyến ở xóm Đông A