Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Đông

Phạm Văn Đông

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Đông

Tên thường gọi: Phạm Văn Đông

Tên tự: Phạm Văn Đông

Là con của: Phạm Văn Đài

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1916

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 26-11-1995


Ông Phạm Văn Đông là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Đài. Theo thông tin trong cuốn gia phả gốc cho biết ông sinh năm 1916 và mất ngày 26 tháng 11 năm 1995.

Vợ ông là bà: Phạm Thị Tý ( Bà Đông) quê ở Đông Thọ.

Bà Sinh năm 1921 và không rõ năm mất.