Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Phùng

Phạm Văn Phùng

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Phùng

Tên thường gọi: Phạm Văn Phùng

Tên tự: Phạm Văn Phùng

Là con của: Phạm Văn Đài

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1918

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 22-11-1993


Ông Phạm Văn Phùng là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Đài.  Trong cuốn gia phả gốc ghi lại cho biết ông sinh năm 1918 và mất ngày 22 tháng 11 năm 1993.

Vợ ông là bà: Vũ Thị Ý ( Bà Phùng) quê ở Đông Thọ.

Bà sinh năm 1926 và chưa rõ năm mất.