Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Hợi

Phạm Thị Hợi

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Hợi

Tên thường gọi: Phạm Thị Hợi

Tên tự: Phạm Thị Hợi

Là con của: Phạm Văn Đài

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1922

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Bà Phạm Thị Hợi là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Đài. Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi bà sinh năm 1922 chưa rõ năm mất.

Chồng bà là ông: Trần Văn Tụ quê ở Bến Hòa - Đông Động, không ghi năm sinh, năm mất.