Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Mộng

Phạm Thị Mộng

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Mộng

Tên thường gọi: Phạm Thị Mộng

Tên tự: Phạm Thị Mộng

Là con của: Phạm Văn Lộc

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1926

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Bà Phạm Thị Mộng là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Lộc. trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi lại là bà sinh năm 1922 và không ghi thêm thông tin gì về bà.