Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Tước

Phạm Văn Tước

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Tước

Tên thường gọi: Phạm Văn Tước

Tên tự: Phạm Văn Tước

Là con của: Phạm Văn Lộc

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1929

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Văn Tước là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Lộc. Trong cuốn gia phả gốc ghi lại cho biết ông sinh năm 1929 và là Liệt sỹ chống Pháp của dòng họ