Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Vinh

Phạm Văn Vinh

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Vinh

Tên thường gọi: Phạm Văn Vinh

Tên tự: Phạm Văn Vinh

Là con của: Phạm Văn Lộc

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1935

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4

Ngày mất: 2000


Ông Phạm Văn Vinh là con trai thứ 4 của ông Phạm Văn Lộc. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1935 mất năm 2000.

Vợ ông là bà: Đặng Thị Toàn ( Bà Vinh).

Bà sinh năm 1932 mất năm 1994 quê ở thôn Tô Hiệu.