Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Xương

Phạm Văn Xương

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Xương

Tên thường gọi: Phạm Văn Xương

Tên tự: Phạm Văn Xương

Là con của: Phạm Văn Lộc

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1937

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Ông Phạm Văn Xương là con trai thứ 5 của ông Phạm Văn Lộc. Trong cuốn gia phả gốc được ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1937 và không rõ năm mất của ông.

Vợ ông là bà: Phạm Thị Niệm ( Bà Xương) sinh năm 1934 quê ở Đông Hoàng.