Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Đình Đoàn

Phạm Đình Đoàn

Họ tên đầy đủ: Phạm Đình Đoàn

Tên thường gọi: Phạm Đình Đoàn

Tên tự: Phạm Đình Đoàn

Là con của: Phạm Văn Lộc

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20-06-1941

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6

Ngày mất:


Ông Phạm Đình Đoàn là con trai thứ 6 của ông Phạm Văn Lộc. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh ngày 20 tháng 06 năm 1941. Ông từng là sinh viên trường Đại Học Ngoại Ngữ.

Vợ ông là bà: Trần Thị Lý ( Bà Đoàn) sinh ngày 27 tháng 10 năm 1945, quê ở Phủ Lý.