Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Các

Phạm Xuân Các

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Các

Tên thường gọi: Phạm Xuân Các

Tên tự: Phạm Xuân Các

Là con của: Phạm Xuân Cáp

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1913

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 18-09-1973


Ông Phạm Xuân Các là con trai thứ 1 của ông Phạm Xuân Cáp. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại thông tin là ông sinh năm 1913 mất ngày 18 tháng 09 năm 1973.

Vợ ông là bà: Trần Thị Xuyến

Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi bà quê ở Đông Động chứ không ghi thêm thông tin nào về ngày sinh và ngày mất của bà.