Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Linh

Phạm Xuân Linh

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Linh

Tên thường gọi: Phạm Xuân Linh

Tên tự: Phạm Xuân Linh

Là con của: Phạm Xuân Cáp

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12-08-1928

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 28-07-1997


Ông Phạm Xuân Linh là con trai thứ 2 của ông Phạm Xuân Cáp. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh ngày 12 tháng 08 năm 1918, mất ngày 28 tháng 07 năm 1997.

Ông có 2 người vợ là 2 bà:

  • Đặng Thị Cầu ( Bà Cả): sinh năm 1917 quê ở Đông Xuân
  • Phạm Thị Tụng ( Bà Kế): sinh năm 1925-2003 quê ở Trọng Quan