Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Lung

Phạm Xuân Lung

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Lung

Tên thường gọi: Phạm Xuân Lung

Tên tự: Phạm Xuân Lung

Là con của: Phạm Xuân Cáp

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1922

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: 2004


Ông Phạm Xuân Lung là con trai thứ 3 của ông Phạm Xuân Cáp. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1922 mất năm 2004.

Vợ ông là bà: Phạm Thị Tích sinh năm 1919 mất năm 1992