Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Điếm

Phạm Xuân Điếm

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Điếm

Tên thường gọi: Phạm Xuân Điếm

Tên tự: Phạm Xuân Điếm

Là con của: Phạm Xuân Cáp

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1925

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Ông Phạm Xuân Điếm là con trai thứ 4 của ông Phạm Xuân Cáp. Ông là 1 cán bộ lão thành cách mạng. Theo thông tin cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1925.

Vợ ông là bà: Đào Thị Năm ( Bà Điếm) sinh năm 1922 mất năm 2000 quê ở Đồng Lan.