Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Mùi

Phạm Thị Mùi

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Mùi

Tên thường gọi: Phạm Thị Mùi

Tên tự: Phạm Thị Mùi

Là con của: Phạm Xuân Cáp

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1931

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5

Ngày mất: 1943


Bà Phạm Thị Mùi là con gái thứ 6 của ông Phạm Xuân Cáp. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép cho biết bà sinh năm 1931 mất năm 1943. Bà mất khi vừa tròn 12 tuổi.