Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Phương

Phạm Thị Phương

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Phương

Tên thường gọi: Phạm Thị Phương

Tên tự: Phạm Thị Phương

Là con của: Phạm Xuân Thâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1929

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 2009


Bà Phạm Thị Phương là con gái thứ 2 của ông Phạm Xuân Thâm và bà Cả Trần Thị Cúc. Trong cuốn gia phả gốc có ghi chép là bà sinh năm 1929 mất năm 2009.

Chồng là ông: Vũ Văn Nhại sinh năm 1925 quê ở xóm Đông A.