Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Chi

Phạm Thị Chi

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Chi

Tên thường gọi: Phạm Thị Chi

Tên tự: Phạm Thị Chi

Là con của: Phạm Xuân Thâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Bá Phạm Thị Chi là con gái thứ 3 của ông Phạm Xuân Thâm và bà Cả Trần Thị Cúc. Trong cuốn gia phả gốc không có thông tin gì về bà mà chỉ ghi bà có chồng là ông Đào Văn Mười sinh năm 1930 quê ở thông Đồng Lan.