Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Hoàn

Phạm Xuân Hoàn

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Hoàn

Tên thường gọi: Phạm Xuân Hoàn

Tên tự: Phạm Xuân Hoàn

Là con của: Phạm Xuân Thâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1937

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất:


Ông Phạm Xuân Hoàn là con trai thứ 1 của ông Phạm Xuân Thâm và bà Hai Phạm Thị Trừng. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1937. Ông từng là giáo viên Cấp 1.

Vợ ông là bà: Phạm Thị Minh sinh năm 1938