Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Thảo

Phạm Thị Thảo

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Thảo

Tên thường gọi: Phạm Thị Thảo

Tên tự: Phạm Thị Thảo

Là con của: Phạm Xuân Thâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Thảo là con gái thứ 2 của ông Phạm Xuân Thâm với bà Hai Phạm Thị Trừng. Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi thông tin về chồng bà là ông Đặng Văn Hùng quê ở thôn Tô Hiệu.