Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Huệ

Phạm Thị Huệ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Huệ

Tên thường gọi: Phạm Thị Huệ

Tên tự: Phạm Thị Huệ

Là con của: Phạm Xuân Thâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1946

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Bà Phạm Thị Huệ là con thứ 3 của ông Phạm Xuân Thâm và bà Hai Phạm Thị Trừng. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại chop biết bà sinh năm 1946 và từng là giáo viên Cấp 1.