Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Hiên

Phạm Thị Hiên

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Hiên

Tên thường gọi: Phạm Thị Hiên

Tên tự: Phạm Thị Hiên

Là con của: Phạm Xuân Thâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4

Ngày mất:


Bà Phạm Thị Hiên là con gái thứ 4 của ông Phạm Xuân Thâm và bà Hai Phạm Thị Trừng.  Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1948 và từng là giáo viên cấp 2.