Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Tâm

Phạm Thị Tâm

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Tâm

Tên thường gọi: Phạm Thị Tâm

Tên tự: Phạm Thị Tâm

Là con của: Phạm Xuân Lâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1928

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 1900


Bà Phạm Thị Tâm là con gái thứ 1 của ông Phạm Xuân Lâm. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1928 - 1990.

Chồng bà là ông: Vũ Văn Châu sinh năm 1933 quê ở xóm Đông A.