Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thi Tấm

Phạm Thi Tấm

Họ tên đầy đủ: Phạm Thi Tấm

Tên thường gọi: Phạm Thi Tấm

Tên tự: Phạm Thi Tấm

Là con của: Phạm Xuân Lâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1931

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Tấm là con gái thứ 2 của ông Phạm Xuân  Lâm. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1931. Chồng bà là ông: Vũ Văn Liêm  ở xóm Đông A là giáo viên cấp 2.