Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Tuất

Phạm Thị Tuất

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Tuất

Tên thường gọi: Phạm Thị Tuất

Tên tự: Phạm Thị Tuất

Là con của: Phạm Xuân Lâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1934

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: 2004


Bà Phạm Thị Tuất là con gái thứ 3 của ông Phạm Xuân Lâm. Trong cuốn gia phả gốc được ghi chép lại thông tin là bà sinh năm 1934 mất năm 2009.

Chồng bà là ông: Vũ Văn Lai sinh năm 1937 quê ở thông Hồng Phong.