Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Hậu

Phạm Xuân Hậu

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Hậu

Tên thường gọi: Phạm Xuân Hậu

Tên tự: Phạm Xuân Hậu

Là con của: Phạm Xuân Thâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Ông Phạm Xuân Hậu là con trai thứ 5 của ông Phạm Xuân Thâm và bà Hai Phạm Thị Trừng. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1955. Ông từng là sinh viên trường Đại Học Thủy Sản

Vợ ông là bà: Tạ Thị Thu sinh năm 1960 từng là sinh viên trường Đại Học Nông Nghiệp.