Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Tảo

Phạm Xuân Tảo

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Tảo

Tên thường gọi: Phạm Xuân Tảo

Tên tự: Phạm Xuân Tảo

Là con của: Phạm Xuân Lâm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1936

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4

Ngày mất: 1960


Ông Phạm Xuân Tảo là con trai thứ 4 của ông Phạm Xuân Lâm. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1936 mất năm 1960 từng là sinh viên trường Trung Cấp Nông Lâm.

Vợ ông là bà: Vũ Thị Sen sinh năm 1930 quê ở xã Trọng Quan.