Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Như

Phạm Thị Như

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Như

Tên thường gọi: Phạm Thị Như

Tên tự: Phạm Thị Như

Là con của: Phạm Xuân Xuyến

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1919

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 2003


Bà Phạm Thị Như là con gái thứ 1 của ông Phạm Xuân Xuyến. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại chop biết bà sinh năm 1919 mất năm 2003.

Chồng là ông Vận sinh năm 1921 mất năm 2003 quê ở Đông Động.