Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Kiến

Phạm Thị Kiến

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Kiến

Tên thường gọi: Phạm Thị Kiến

Tên tự: Phạm Thị Kiến

Là con của: Phạm Xuân Xuyến

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1926

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 2004


Bà Phạm Thị Kiến là con gái thứ 2 của ông Phạm Xuân Xuyến. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc được ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1926 mất năm 2004.

Chồng bà là ông: Phạm Văn Hương Quê ở Trọng Quan. Ông là Liệt Sĩ chống Pháp.