Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Huấn

Phạm Xuân Huấn

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Huấn

Tên thường gọi: Phạm Xuân Huấn

Tên tự: Phạm Xuân Huấn

Là con của: Phạm Xuân Xuyến

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1938

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Ông Phạm Xuân Huấn là con trai thứ 3 của ông Phạm Xuân Xuyến. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1938 và từng là sinh viên trường Đại Học Ngoại Ngữ.

Ông có 2 người vợ là bà:

  • Đào Thị Chín ( Bà Cả) quê thôn Đồng Lan
  • Nguyễn Thị Hằng ( Bà Kế) sinh năm 1946 quê ở Hà Nội