Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Thức

Phạm Thị Thức

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Thức

Tên thường gọi: Phạm Thị Thức

Tên tự: Phạm Thị Thức

Là con của: Phạm Xuân Xuyến

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1941

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Bà Phạm Thị Thức là con gái thứ 4 của ông Phạm Xuân Xuyến. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc cho biết bà sinh năm 1941.

Chồng bà là ông: Ông Dũng thôn Tô Hiệu