Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Vạn

Phạm Thị Vạn

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Vạn

Tên thường gọi: Phạm Thị Vạn

Tên tự: Phạm Thị Vạn

Là con của: Phạm Xuân Ru

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1918

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 1984


Bà Phạm Thị Vạn là con gái thứ 1 của ông Phạm Xuân Ru. Theo thông tin được ghi chép lại trong cuốn gia phả gốc cho biết bà sinh năm 1918 mất năm 1984.

Chồng bà là ông:  Đặng văn Nghĩa  sinh năm 1912 mất năm 1954 quê ở thôn Xuân Đài -  Đông Động