Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Bách

Phạm Thị Bách

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Bách

Tên thường gọi: Phạm Thị Bách

Tên tự: Phạm Thị Bách

Là con của: Phạm Xuân Ru

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1922

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 2007


Bà Phạm Thị Bách là cong gái thứ 2 của ông Phạm Xuân Ru. theo thông tin được ghi chép lại trong cuốn gia phả gốc của dòng họ cho biết bà sinh năm 1922 mất năm 2007.

Chồng bà là ông: Đặng Văn Ất Sinh năm 1925 mất năm 1995 quê ở thôn Xuân Đài -  Đông Động