Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Ngũ

Phạm Thị Ngũ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Ngũ

Tên thường gọi: Phạm Thị Ngũ

Tên tự: Phạm Thị Ngũ

Là con của: Phạm Xuân Ru

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1930

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Bà Phạm Thị Ngũ là con gái thứ 4 của ông Phạm Xuân Ru. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1930. Chồng bà là ông: Vũ Văn Đảo quê ở thông Hưng Đạo.